Probíhá školení U-lab v Kampusu Hybernská

V září proběhlo v prostorách Kampusu Hybernská první online školení U-lab. Ptáte se, co to U-lab znamená? Je to metoda řízení změn na základě systémového myšlení, kterou vytvořil profesor Otto Scharmer z Messachusets Institute of Technology. Kurz se zaměřuje na sebepoznání jako základní předpoklad leadershipu, budování kapacit pro hloubkové naslouchání, přesné pozorování a dialog a nácvik tvorby institucionálních inovací, které přispívají ke kvalitě života.

Každý účastník pracuje na svém osobním tématu, jedním z nich je i oběhové hospodářství. Pro kurz je důležitá znalost anglického jazyka, protože life session jsou vysílány pouze v agličtině s anglickými titulky. Textový přepis videí je rovněž v angličtině.  Kurz obsahuje celkem 7 modulů. Materiály jsou k dispozici jednou za dva týdny od 13. září. Tyto materiály slouží jako příprava na life session, což je vysílání v odpoledních hodinách. Life session probíhají až do konce roku 2018 ve stanovených datech.