Proběhl první ze série webinářů: Cirkulární ekonomika a příležitosti pro byznys v kontextu COVID-19

Minulý týden se konal první ze série cirkulárních webinářů, který byl velmi aktuálně zaměřený na nové příležitosti pro byznys v kontextu koronavirové krize. Se Soňou Jonášovou z Institutu Cirkulární Ekonomiky jsme rozebírali, zda cirkulárním tématům v souvislosti s krizí odeznělo nebo se naopak otevřely nové cesty a příležitosti. 

Cirkulární ekonomika se stala jedním z předních témat klíčových akcí letošního roku. Do těchto plánů však zcela nečekaně zasáhnul COVID-19, který postupně ochromil celou světovou ekonomiku. Na první pohled se tak mohlo zdát, že témata týkající se cirkulární ekonomiky byla odsunuta na druhou kolej. I proto bylo toto téma na webináři otevřeno a detailně jej rozebráno. Diskutovalo se o příležitostech, jak nasměrovat ekonomiku v koronavirové krizi správným směrem a jak celou vzniklou situaci uchopit za správný konec a dívat se na ni jako na výzvu a příležitost.

Soňa Jonášová mimo jiné také představila sedm základních principů, na kterých je cirkulární ekonomika postavena a rozebrala akční plán pro cirkulární ekonomiku, která je pro budoucnost i u nás zásadní. Opomenuty nebyly ani příklady dobré praxe, které mohou k přechodu od lineárního způsobu fungování k tomu cirkulárnímu pozitivně motivovat.

Kompletní přednáška Soni Jonášové je shrnuta v prezentaci zde.