Kdo za projektem stojí

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú. (INCIEN)

je nevládní nezisková organizace, která se zaměřuje na inovativní environmentální management a přechod z lineárního na cirkulární systém hospodářství v České republice. INCIEN se zaměřuje na vzdělávání a šíření nejnovějších informací a poznání o tématu cirkulární ekonomiky, realizuje vlastní výzkumné aktivity a je mediátorem aktivní diskuze mezi všemi zainteresovanými stranami. INCIEN však také pracuje na projektech, díky kterým toto téma získává reálnou podobu a konkrétní výsledky.

www.incien.org

Aliance pro energetickou soběstačnost, z.s. (AliES)

Přinášíme česku novou energii. Aliance pro energetickou soběstačnost již od roku 2012 vytváří příležitosti pro rozvoj moderní ekonomiky. Jsme nezávislá komunikační platforma pro zástupce obnovitelných zdrojů, elektromobility a chytrých řešení pro domácnosti i firmy. Naším cílem je zajistit vhodné podmínky pro další rozvoj progresivních moderních technologií a služeb. Spolupracujeme proto s předními společnostmi a profesionály ze sektoru obnovitelných zdrojů a energeticky úsporných řešení.

www.alies.cz

BIC Brno

je podnikatelské a inovační centrum, které vzniklo v roce 1991 jako součást evropské sítě podnikatelských a inovačních center EBN (European Business and Innovation Centre Network), jejímž cílem je podpora inovací a jejich zavádění do praxe. Za dobu své existence BIC Brno navázalo spolupráci s více než 500 inovativními firmami a řadou vědeckých pracovišť a výzkumných institucích v ČR i zahraničí. Svou činností a aktivitami v oblasti „Transferu technologií“ vytváří spojovací můstek mezi výzkumnými institucemi a průmyslovými podniky a podporuje tím přenos inovací do praxe.

www.bicbrno.cz