Listopadový Buzz Talks představil téma „Zero Waste – stačí to?“

18. listopadu se v prostorách Kampusu Hybernská v konal tradiční diskuzní večer Buzz Talks pod taktovkou Institutu Cirkulární Ekonomiky. Podzimní téma bylo jasné: jestli životní styl zero waste stačí na současné výzvy, kterým čelí společnost.

 

Současné tempo spotřeby přírodních zdrojů není udržitelné, tempo ekonomického růstu nerespektuje omezenost přírodních zdrojů a dopady na přírodní ekosystémy. Čelíme klimatické krizi, jejíž dopady už můžeme pociťovat i my v Evropě. Produkujeme enormní množství odpadu, protože žijeme v systému, který je řízen modelem „vytěž-vyrob-zahoď“ a nikoliv v systému, který je řízen cirkulární ekonomikou.

 

Cesty k dosážení nulového odpadu představili povolané odbornici

 

O tom, jakou roli v současné době hraje princip zero waste a nakolik jsou jeho principy aplikovatelné v různých sférách společnosti a na úrovní jednotlivců, budou diskutovat odborníci na toto téma. Tým organizátorů přizval k diskuzi Helču Škrdlíkovou z blogu Czech Zero Waste, která nedávno spoluvydala knihu „Život skoro bez odpadu, jak jej žijí holky z Czech Zero Waste“.

 

Helča ve svým projevu reflektovala svojí osobní zkušenost se zero waste. Tento životní styl pro ní už není něčím výjimečným, je to přirozená součást její života. Jedna z rád, která zazněla z úst bezodpadové blogerky, je brát nulový odpad spíše jako nedosažitelný ideál, ke kterému však je potřeba směřovat své chování. Je potřeba se dívat na svůj životní styl v širších souvislostech, přemýšlet o odpadech během výroby produktů, uhlíkové stopě a celkovém environmentálním dopadu naších každodenních činností.

 

Dále se návštěvníci mohli těšit na Radoslava Olivera Košíka, který zastupoval e-shop Zemito, jež je orientován na prodej předmětů, které pomáhají snižovat odpady v každodenním životě. Radoslav má unikátní zkušenosti v odpadovém hospodářství a svým povoláním pomáhá snižovat produkci odpadu ve stovkách obcí v ČR – je CEO firmy JRK Waste Management. Činností své firmy se rád chlubí – díky úspěšným inovativním projektům se daří efektivně snižovat produkci směsného komunálního odpadu v obcích.

Pan Košík představil i e-shop s širokou nabídkou ekologických pomocníků do každodenního života. Dle jeho slov, za kvalitu a užitečnost každého výrobků firma ručí – i díky tomu, že jsou velmi otevřené “hejtům” a kritice od uživatelů, která posouvá kvalitu nabídky dál a dál.

 

Dál se ujal slova Mirek Lizec, výkonný ředitel společnosti MIWA, která získala řádu ocenění za svoje unikátní řešení pro bezobalový prodej potravin v supermarketech. Bezodpadovost ke součástí firemního DNA, a proto MIWA řeší stinnou stránku bezobalového prodeje: likviduje totiž spoustu zbytečných obalů napříč distribučním řetězcem. Zajímavé je i to, že systém jako takový není stoprocentně bezodpadový – stále vyžaduje hygienický sáček, který se umísťuje uvnitř kontejneru. Zdánlivě problematický odpad se však ukázal jako lepší řešení během posuzování vlivu na životní prostředí během životního cyklu – doprava a umývání potravinových dóz by však spotřebovala větší množství energie, oproti těmto obalům, které se můžou bez problémů recyklovat. I tento příklad ukázal, že k zero waste je občas potřeba přistupovat se selským rozumem.

 

Posledním řečníkem byl Libor Janů z RaE Přírodní Kosmetika, který zastoupil odvětví přírodě blízké a k tělu šetrné kosmetiky. Příběh značky RAE začal v Mexiku, kam se majitelé Radek a Eva vydali za inspirací. Své prožitky z cest se rozhodli oživovat a předávat ve formě přírodní kosmetiky, která je navíc balená ekologickým způsobem. Obaly pro kosmetiku jsou vyrobené z odpadního dřeva, které vzniká v místních dílnách – i tento příběh ukázal, že co je pro jednoho odpad, pro druhého je poklad. Důležitá je spolupráce mezi různorodými výrobci, které se tak můžou spojit v průmyslové symbióze.

 

Diskuzní večery Buzz Talks probíhají v rámci projektu „ODPAD ZDROJEM neboli uplatnění nových metod výzkumu pro rozvoj cirkulární ekonomiky v ČR”, který je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA.