Kulatý sůl na téma Moderní domácnosti s vlastní elektřinou

Vlastní výroba elektřiny pomocí střešních solárních instalací se už na rodinných domech prosadila. Velký potenciál však představují také střechy bytových domů a nové developerské projekty. Toto téma bylo intenzivně diskutováno na konci září v rámci kulatého stolu Moderní domácnosti s vlastní elektřinou, možnosti samovýroby pro bytové domy a komplexy budov.

Debatovat o možnostech, výhodách a bariérách rozvoje aktivních spotřebitelů energie přišel Luděk Niedermayer, europoslanec, místopředseda Hospodářského a měnového výboru EP a zástupci z Aliance pro energetickou soběstačnost, veřejného sektoru a z divize ČEZ Solární.

V rámci kulatého stolu byla poprvé představena nová publikace „Chci vlastní elektřinu a moderní domácnost“, která shrnuje výhody a nákladovost solárních projektů na bytových domech. Publikace na modelových příkladech ukazuje ekonomickou návratnost různých řešení samovýroby elektřiny. Modely pracují s variantou sloučení odběrných míst a přidání pouze solární elektrárny nebo její kombinaci s bateriemi. Srovnání cenových a investičních nákladů a celkových úspor pro jednotlivé technologie je vypočítané pro dvě typově rozdílné sídelní jednotky: bytový dům a sérii navzájem propojených rodinných domů. Publikace zároveň představuje bariéry, které rozvoji energeticky aktivních bytových domů a rezidenčních komplexů stojí v cestě, stejně jako příklady dobré praxe ze zahraniční.

Účastnici se v rámci pořádané akce shodli, že výroba čisté energie pomocí solárních elektráren na budovách může přispět k posílení energetické bezpečnosti budov a tedy i měst a obcí. Je současně cenným příspěvkem ke snížení spotřeby fosilních paliv a redukci znečištění ovzduší. Osazení bytových domů nebo příprava nových developerských projektů rodinných domů s vlastní výrobou energie z obnovitelných zdrojů se tak může stát součástí řešení bezuhlíkové ekonomiky. Je na České republice, jak rychle a kvalitně podpoří rozvoj opatření, která mohou snížit účty domácností za energii.