Jak mohou firmy ozeleňovat vlastní provoz? – Potenciál ekoinovací pro byznys

Začátkem prosince se uskutečnil kulatý stůl pod taktovkou Aliance pro energetickou soběstačnost, jehož hlavním předmětem byly ekoinovace v byznysovém prostředí.  Byly představeny novinky v české energetice, zelené dluhopisy, ale i klimatický závazek hlavního města Prahy.

V úvodním bloku s tématem moderní energetiky se ujal Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky, který vyústil v diskuzi zejména na oblasti uhelné energetiky a elektromobility. První řečník ve své přednášce zmínil aktuální stav klimaticko-energetického plánu, srovnal situaci mezi zeměmi V4. Otevřel zároveň i otázku dohody Evropské komise Green Deal s cíli české vlády. Martin Sedlák rovněž upozornil na přesun prostředků z Modernizačního fondu na OZE (Obnovitelné zdroje energie) do realizací energetických úspor.

Druhou část kulatého stolu zahájila Adriana Dergam z Vodafone, která se věnovala historii zelených dluhopisů a zároveň uvedla 1. zelený dluhopis Vodafone Group, směřující do udržitelných budov, OZE IoT na snižování emisí CO2 a modernizace sítí a zvyšován jejich energetické účinnosti. Klíčovému tématu zelených dluhopisů se věnovala i Hana Kořínková, z E. ON. Informovala o nastavení zelených dluhopisů právě v jejich společnosti a představila konkrétní podpořené projekty. V rámci diskuze byly obě dámy tázány na jejich očekávání a zpětné vazby na zelené dluhopisy obecně. Zároveň však zúčastněné zajímaly detaily jednotlivých projektů.

Očekáváným tématem kulatého stolu byl klimatický závazek Magistrátu hlavního města Prahy. Prezentace se ujal Matěj Chytil, poradce náměstka Petra Hlubučka Magistrátu hlavního města Prahy. Ta obsahovala jak obecnou definicí rozdílů mezi přijatým závazkem na úrovni vlády a na úrovni magistrátu, ale zejména klimatický závazek, který byl schválen v létě 2019 a to snížení emisí o 45% do roku 2030 (referenční rok 2010) a zajistit uhlíkovou neutralitu do roku 2050. Praha se chce také intenzivně zaměřit na řešení odpadového hospodářství, které má úzkou návaznost na energetiku. Odpad je pro Prahu klíčový energetický zdroj. V nejbližších letech chce Praha zdvojnásobit energii z odpadů a rozšířit plynovou stanici v Malešicích na využití kalů. Zároveň chce zrealizovat nové projekty v oblasti bioodpadu a jeho přeměny na BioCNG pro flotilu Pražských služeb.