Cirkulárním sken Praha jede do finále!

Podzim byl ve znamení tvrdé práce na finalizace druhé fáze Skenu – společně s politiky, důležitými organizacemi města, i úředníky a místními experty jsme se v listopadu dvakrát shromáždili, abychom určili nejdůležitější strategie pro přechod Prahy na cirkulární ekonomiku.

Nejprve jsme 14.11. na půdě OSN v Praze uspořádali menší setkání pro akční skupiny pro cirkulární stavebnictví a vodu, odpady a energetiku Prahy. Jen díky tomu jsme byli schopni určit jakým směrem by se navrhované strategie pro cirkulární město měly ubírat a pečlivě se připravit na velké setkání na konci listopadu.

Během workshopu 28.11. jsme prezentovali účastníkům ve spolupráci s našimi holandskými partnery materiálové a odpadové toky v sektorech, jako je stavebnictví, domácnosti i to jak město hospodaří s odpady vodou a energií. Představeny byly návrhy, jak materiálové toky uzavřít a zcirkulovat.

Na závěr jsme vybrali tři nejslibnější strategie, které nyní pracujeme do akčního plánu a koncem února předložíme ve finální podobě. Těšit se tak můžeme na komplexní návrh zpracování bioodpadů na území Prahy za účelem přeměny na bioplyn, či pilotu v cirkulárním zadávání veřejných zakázek!