Cirkulární sken je u konce, ale cesta Prahy k cirkulární ekonomice nabírá na obrátkách

Tato změna v Praze přišla díky projektu Cirkulární sken Praha. Jeho cílem bylo vytvořit vizi pro přechod města na cirkulární ekonomiku a identifikovat cesty, jak při tom vytvořit nové podnikatelské příležitosti a snížit negativní dopad na životní prostředí.

Cirkulární sken Praha na konci března oficiálně skončil. Jak už titulek článku napovídá, cesta Prahy k cirkulární ekonomice tím teprve nabírá na obrátkách. Praha má nyní dobrý přehled o materiálových tocích a jasnou vizi se 30 návrhy, jak je lidově řečeno zcirkulovat.
Na pořadu dne je například Radou hl.m. Prahy schválený záměr o výstavbě bioplynové stanice pro organický odpad Pražanů. Stanice by ekologickým a lokálně vyprodukovaným palivem mohla pohánět všech 720 automobilů Pražských služeb, a ještě by zbylo pro 61 autobusů MHD či dodávky do sítě. Institut Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) momentálně zpracovává studii, která záměr plně zkoumá. Tým expertů INCIEN, náměstka primátora Petra Hlubučka a Pražských služeb a.s. navíc během posledního měsíce vyrazil i za inspirací do Osla a do Vídně.

Kromě nedávno oznámeného záměru postavit na území města bioplynovou stanici, je to i plán na vytvoření REUSE center na celém území města, či používat cirkulární zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví. Jak totiž analýza materiálových toků zjistila, stavebnictví má zdaleka největší spotřebu materiálů a produkci odpadů v porovnání s ostatními sektory. Využívá jen 5–10 % recyklovaných materiálů při nových stavbách. Prostor pro zlepšení z hlediska dopadů na životní prostředí je obrovský a zájem soukromých subjektů o téma je velký.  Všechny kroky a výsledky byly odprezentovány na závěrečném workshopu projektové skupiny. Projekt Cirkulární sken Praha je tímto oficiálně u konce.