Chytré budovy sníží spotřebu energie o desítky procent a uleví životnímu prostředí.

Chytré budovy nabízí svým uživatelům služby, díky kterým v nich mohou žít nebo pracovat s minimálními náklady za energie a dopady na životní prostředí. Tento fakt byl také klíčovým tématem Kulatého stolu Chytré budovy…domy nabité energií, který proběhl na konci října v Praze.

Kulatý stůl otevřel debatu o možnostech propojení automatizovaných systémů budov, energetické efektivity domů, využití místní energie, včetně její akumulace a integrace nabíjecí infrastruktury pro elektromobily. Správné propojení všech těchto prvků moderních technologií se totiž stane trendem u novostaveb již v nejbližších letech. Klíčové pro jejich prosazení je dobré nastavení legislativy, včetně stavebních norem, ale také vzdělávání o možnostech nových řešení mezi projektanty budov, architekty či jejich budoucími uživateli. Na akci byla současně představena nová publikace, která zarámovala dané téma pomocí příkladů dobré praxe chytrých budov realizovaných u nás i v zahraniční.

Podle údajů Světové rady pro šetrné budovy trávíme až 80 % našeho času v budovách. Naše zdraví, kvalita života a produktivita práce je z převážné míry ovlivněna prostředím, ve kterém se pohybujeme. Moderní budovy využívají chytré technologie, aby nám pomohly šetřit energii, zajistily zdravé vnitřní prostředí, komfort a bezpečnost. Díky správnému nastavení tak mohou domy snížit spotřebu energie o desítky procent. Novou doménou moderních chytrých budov se stávají systémy, které umí optimalizovat využití místní energie například ze solárních panelů na střeše, tepelných čerpadel či kogenerační jednotky. Nové technologie využívané v inteligentních budovách jsou přínosem pro jejich uživatele a skvělou příležitostí pro inovativní české firmy. K tomuto tématu vydal Svaz moderní energetiky ve spolupráci s partnerskými firmami a organizacemi publikaci nazvanou Chytré budovy – domy nabité energií.

 „V budovách prožijeme drtivou většinu našich životů. Práce, osobní život i kulturní nebo gastronomické zážitky probíhají právě tam. Proto je důležité myslet na to, v jak kvalitním prostředí náš čas trávíme. Ty nejchytřejší domy si poradí s hlídáním přísunu čerstvého vzduchu, zajistí optimální teplotu a vhodné osvětlení podle aktuálních činností. Inteligentní automatizované systémy pak přináší potřebné úspory energie a vody,“ uvedl v rámci diskuze Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

 

Investice do chytrých budov celosvětově rostou

Trend výstavby chytrých budov s automatizovaným systémem řízení můžeme ve světě sledovat již několik let. Objem obchodů na globálním trhu v oblasti Internetu věcí (IoT) v inteligentních budovách činil 6,3 miliard USD v roce 2017 a do roku 2026 se očekává růst na 22,2 miliardy USD. Podle údajů Mezinárodní energetické agentury dnes připadá 36 % celosvětové spotřeby energie na sektor budov.  Přitom do roku 2040 mohou domy snížit svou spotřebu o 40 %. Zvýšení účinnosti obálky budov a optimalizace systémů vytápění může zajistit ¼ těchto úspor. „Rozsah inteligentních nástrojů pro řízení chodu budov je velmi široký a pokrývá různé části od hlídání otevřených oken, světel nebo výtahů až po nabíjení elektromobilů. Pokud se zaměříme na automatizaci v oblasti energetické účinnosti, pak chytrá řešení zajišťují především inteligentní osvětlení, které upravuje intenzitu podle množství světla zvenčí či obsazenosti kanceláře, a vytápění a chlazení, které přizpůsobuje teplotu potřebám obyvatel domu nebo pracovníků v jednotlivých kancelářích,“ dodal na závěr Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.