BUZZ talks – promítání filmu Mezi odpady

V rámci dalšího dílu BUZZ talks jsme do Kampusu Hybernská pozvali režiséra dokumentárního filmu MEZI ODPADY, Kryštofa Zvolánka. Za jeho účasti proběhlo unikátní promítání filmu, který možná mnohé překvapil svou pravdivostí a upřímností.

Obal prodává, brzy po splnění toho účelu však většinou končí v koši, společně se zodpovědností, kterou jsme za jeho koupi převzali. Globální problém nekontrolované produkce odpadů se přenáší až na úroveň jednotlivých obcí, které jsou ze zákona zodpovědné za jeho svoz a recyklaci.

Kryštof Zvolánek svůj studentský dokument Mezi Odpady postavil na přirozené všímavosti lidí, kteří s odpady přichází do styku každý pracovní den. Jsou to popeláři Technických služeb Zlín, vedoucí třídící linky, správce skládky či referentka odpadového hospodářství města Zlín. Protagonisté se shodují, že chybí vzdělání a informovanost. Film Mezi Odpady se snaží odpovědět na otázku, jestli může změna přijít od lidí, nebo jí musí připravit zákon.

Po skončení promítání se otevřela diskuze s režisérem, zapojila se i Laura Mitroliosová z INCIEN. Diskutovalo se s účastníky nad tématy vlastní odpovědnosti, skutečného (ne)fungování odpadového hospodářství v České republice i o Kryštofově cestování do Jeruzaléme. Vyprávěl o svých zkušenostech z místa, kde žil pět měsíců životním stylem, ve kterém omezoval produkci odpadů na minimum. Z jeho cest připravuje další seriál filmů, jejíchž cílem by mělo být „otevření očí a hlav“ divákům s apelem jak sami mohou přispět ke změně v produkci odpadů, které nás ať už chceme nebo ne přímo zahlcují…