Buzz talks plné energie Slunce

Začátkem prosince proběhla na lodi kotvené v pražské Náplavce debata na téma příležitostí vlastní výroby elektřiny pomocí solárních elektráren na střechách budov. Již třetím rokem mohou domácnosti čerpat podporu pro instalace fotovoltaických panelů na střechách rodinných nebo bytových domů. Vlastní cestou si tak mohou pokrýt část spotřeby elektřiny a případné přebytky uložit v bateriích nebo formou akumulace do teplé vody.

Předvánoční debata se soustředila na rámcový potenciál solární energie i ekonomické podmínky instalací. Otevřeli jsme také diskuzi o příležitost, které přináší téměř finální Energetický balíček EU. Ten by měl podpořit rozvoj aktivních spotřebitelů energie nebo energetických komunit. Podle studie zpracované pro Solární asociaci může v Česku vzniknout až dva miliony projektů fotovoltaických instalací na střechách obytných nebo průmyslových budov.

Jak na akci zmínil Martin Sedlák z řešitelského týmů projektu Cirkulárního hubu, čistá energie vyrobená pomocí Slunce bude vznikat přímo v místě spotřeby. Zvýší míru energetické nezávislosti domácností i firem. Ty pak budou moci uspořit část výdajů za elektřinu a teplo. Tento názor také podpořil Jan Fousek, výkonný ředitel asociace AKU BAT CZ. Využití baterií podle něj zvýší míru lokálního využití solární elektřiny, kterou si tak budou moci domácnosti odložit na večer nebo noc.

V diskuzích na téma využití místní energie z obnovitelných zdrojů budeme pokračovat. V příští roce se zaměříme na mapování potenciálu fotovoltaiky přímo v Praze. Součástí debaty budou také inspirující příklady ze zahraniční. Podrobnosti o připravovaných akcích se dozvíte na našich webových stránkách.