Vize projektu

Naší vizí je vybudování kulturně inovačního centra, jehož cílem je seznámení široké i odborné veřejnosti s tématem cirkulární ekonomiky. Díky diskuzím, seminářům, konferencím, ale i pilotním projektům, jejichž cílem je testování nových metod výzkumu na poli cirkulární ekonomiky, si klademe za cíl přispět k aktivní transformaci lineárního systému hospodaření založeného na principech „vytěžit – vyrobit – vyhodit“ na systém cirkulární. Tedy ten, ve kterém se materiály na konci životního cyklu stávají opět zdrojem.

A cože je to ta cirkulární ekonomika?

Více informací
Claim vize projektu
Foto o nás

O nás

Za projektem stojí tým, který je složen z profesionálů ze tří organizací, jejichž aktivity, zkušenosti a odbornost daly vzniknout myšlence nejen založení Cirkulárního hubu. Jeho ambicí je stát se „živou laboratoří“ cirkulární ekonomiky v České republice. Díky rozmanitému poli aktivit zakládajících organizací se tak stává také ukázkou výhod mezioborové spolupráce, která je nezbytným stavebním kamenem pro rozvoj cirkulární ekonomiky u nás.

Chcete o nás vědět více?

Více informací

Cirkulární projekty

Cirkulární sken praha Cirkulární sken Praha
Buzz Talks Buzz Talks
Naše publikace Naše publikace

Cirkulární sken města Praha

Cirkulární sken je metodou, která odhaluje skutečné materiálové toky vznikající na území měst a hledá cesty, jak je v maximální možné míře využít i na konci jejich cesty. Město tak může fungovat v čím dál větší míře soběstačně a odolávat tak nejen výzvám změn klimatu, ale také zajistit dostatek materiálů pro všechny občany i entity, které jsou na území města aktivní.

Cílem skeny je také identifikovat oblasti, které mají velký potenciál pro aplikaci principů cirkulární ekonomiky a v nichž město může těžit z nových forem spolupráce, vytvořit profitabilní tržní příležitosti a zároveň snížit dopad na místní životní prostředí. Na projektu spolupracuje prestižní nizozemský think-tank Circle Economy Amsterdam.

Cirkulární sken Praha

Novinky